Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cwblhau eich Ail-ddatganiad Cydymffurfio

Bydd yn rhaid ichi wneud hyn ymhen pum mis ers iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod ymrestru awtomatig.

Mae hon yn ffurflen ar-lein er mwyn ichi roi gwybod inni sut y bu ichi fodloni eich gofynion cyfreithiol.

Mae'n rhaid ichi gwblhau a chyflwyno eich ail-ddatganiad cydymffurfio ymhen pum mis ers iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod ymrestru awtomatig. Ni fydd eich dyddiad terfyn ar gyfer ail-ddatgan ddim yn newid yn unol â'ch dyddiad ail-ymrestru y bu ichi ei ddewis.

Os nad oes gennych chi staff i'w hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn, bydd dal angen ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio. Mae'n rhaid ichi wneud hyn ymhen pum mis calendr wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gweithredu.

Hyd yn oed os oes rhywun arall (aelod o staff, neu gynghorydd busnes) wedi eich helpu gyda'ch dyletswyddau ac efallai'n cwblhau'r ail-ddatganiad ichi, eich dyletswydd gyfreithiol chi fel cyflogwr ydy gofalu fod yr ail-ddatganiad wedi ei chwblhau ar amser a bod yr holl wybodaeth yn gywir. Os na wnewch chi hyn, mae'n bosib y cewch chi ddirwy.

Os oes gennych chi'r holl wybodaeth berthnasol wrthlaw, gall gymryd cyn lleied â 15 munud i gwblhau eich ail-ddatganiad.

Unwaith ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio fe fydd gennych chi ddyletswyddau parhaus eraill ar ran eich staff fydd angen eu cwblhau.

Dechrau eich ail-ddatganiad ar unwaith

Er bod gennych chi bum mis i wneud hyn, rydym yn eich argymell i gwblhau'ch ail-ddatganiad cyn gynted â phosib wedi eich dyddiad ail-ymrestru.

Dechrau arni