Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cam 2 Ysgrifennu at eich gweithwyr

Mae rhaid i chi ysgrifennu at bob gweithiwr yn unigol yn egluro wrthyn nhw sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol iddyn nhw, hyd yn oed os nad oes rhaid i chi roi gweithwyr ar gynllun pensiwn. Gwnewch hyn o fewn chwe wythnos ar ôl eich dyddiad dechrau dyletswyddau.

Gallwch ddiwygio ein templed llythyr enghreifftiol isod.

    Fe fydd y cam nesaf yn eich helpu â’ch datganiad cydymffurfio, ond nid dyma ddiwedd i broses, fe fydd arnoch ddyletswyddau parhaus dros eich gweithwyr.