Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cam 2 Ysgrifennu at eich gweithwyr

Mae rhaid i chi ysgrifennu at bob gweithiwr yn unigol yn egluro wrthyn nhw sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol iddyn nhw, hyd yn oed os nad oes rhaid i chi roi gweithwyr ar gynllun pensiwn. Gwnewch hyn o fewn chwe wythnos ar ôl eich dyddiad dechrau dyletswyddau.

Gallwch ddiwygio ein templed llythyr enghreifftiol isod.

    Fe fydd y cam nesaf yn eich helpu â’ch datganiad cydymffurfio, ond nid dyma ddiwedd i broses, fe fydd arnoch ddyletswyddau parhaus dros eich gweithwyr.