Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Sut rydym yn ymchwilio i ddiffyg cydymffurfio

Mae gennym ystod o bwerau i'w defnyddio yn ein hymchwiliadau o ddiffyg cydymffurfio.

Yn ogystal â gofyn am wybodaeth gan gyflogwyr yn wirfoddol, gallwn gyhoeddi hysbysiadau ffurfiol yn gofyn am wybodaeth ac rydym yn gallu cynnal arolygiadau ar safle'r cyflogwr. Byddwn yn defnyddio'r llysoedd i gefnogi ein hymchwiliadau lle bo angen.

Cynhelir ein hymchwiliadau i'r safonau uchaf, gan sicrhau ein bod yn rheoleiddio gyda thegwch, tryloywder a chysondeb.