Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cam 4 Datganiad Cydymffurfio

Mae rhaid i chi wneud hyn o fewn pum mis i’ch dyddiad dechrau dyletswyddau.

Dechrau eich datganiad rŵan

Mae hi’n ddyletswydd gyfreithiol arnoch i gwblhau eich datganiad cydymffurfio er mwyn rhoi gwybod inni sut y bu ichi gyflawni eich dyletswyddau.

Er ei bod yn bosibl bod rhywun arall yn eich helpu â’ch dyletswyddau ac efallai’n cwblhau’r datganiad drosoch, mae’n gyfrifoldeb cyfreithiol arnoch chi i sicrhau bod eich datganiad wedi ei gwblhau mewn pryd a bod yr wybodaeth ynddo yn gywir. Os nad ydych yn gwneud hynny, mae’n bosib y byddwch yn wynebu dirwy.

Gallwch ond ddechrau ar eich datganiad cydymffurfio unwaith ichi dderbyn llythyr gennym ni oherwydd bydd angen eich cod llythyr a chyfeirnod TWE arnoch chi. Mae gennych chi hyd at bum mis i gwblhau eich datganiad ond rydym yn argymell ichi ddechrau arno cyn gynted â phosib wedi ichi gyflawni eich dyletswyddau cofrestru awtomatig.

Os ydy’r wybodaeth berthnasol i gyd gennych chi wrth law, dim ond tua chwarter awr y bydd arnoch ei angen er mwyn cwblhau’r datganiad. Defnyddiwch ein rhestr wirio i’ch helpu; mae’n nodi’r holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen ac o ble y cewch yr wybodaeth honno.

Ar ôl i chi cwblhau eich datganiad cydymffurfio, fe fydd arnoch dyletswyddau parhaus dros eich gweithwyr.

Dechrau eich datganiad