Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Sgript staff tymhorol a dros dro

Mae'n rhaid i bob cyflogwr gofrestru staff penodol ar gynllun pensiwn yn y gwaith a chyfrannu tuag at y cynllun. Dyma ydy cofrestru awtomatig.

Bydd angen ichi ddechrau ar eich dyletswyddau ar y diwrnod cyntaf y bydd eich aelod cyntaf o staff yn dechrau gweithio. Mae'n rhaid ichi wirio oedran ac enillion eich holl staff ar y dyddiad hwn, i weld pwy y mae'n rhaid ichi eu cofrestru ar gynllun pensiwn. Bydd angen ichi wneud hyn bob tro y byddwch chi'n talu'ch staff.

Os ydych chi'n cyflogi staff tymhorol neu dros dro, mae'n bosib y bydd y broses asesu pwy i'w cofrestru ar gynllun pensiwn yn fwy cymhleth. Bydd yn rhaid ichi dreulio mwy o amser yn asesu a bydd yn fwy o ymdrech ichi gan y bydd yn rhaid ichi ddwyn i ystyriaeth:

  • eu henillion ac oriau amrywiol
  • mae'n bosib y byddan nhw'n cychwyn gweithio ichi neu'n gadael y gweithle ar ganol cyfnodau tâl. Neu
  • mae'n bosib y byddan nhw'n gweithio ichi am gyfnodau byr o amser

Er mwyn gofalu ei fod yn broses rhwydd, ac i arbed amser, fe ddylech chi wirio a oes modd i'ch meddalwedd cyflogres eich helpu. Hefyd gallwch ystyried gohirio er mwyn oedi'r broses o ganfod pwy i'w cofrestru ar gynllun pensiwn.

I wybod mwy am ymdrîn â gweithwyr tymhorol ynghyd â gwirio eich meddalwedd a gohirio, ewch i wefan y Rheoleiddiwr Pensiynau.