Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cam 1 Dewiswch eich dyddiad ail-ymrestru

Fe ddylech chi wneud hyn ar unwaith.

Dewiswch y dyddiad er mwyn asesu eich staff ar gyfer ail-ymrestru

Chi sy'n gyfrifol am ddewis eich dyddiad ail-ymrestru a bydd gofyn ichi asesu'ch staff ar gyfer ail-ymrestru. Bydd y dyddiad yn berthnasol i'r holl staff, ni allwch chi ddefnyddio gwahanol ddyddiadau ar gyfer gwahanol aelodau o stwff neu grwpiau o staff.

Mae'n bosib y byddwch yn dymuno dewis dyddiad ail-ymrestru sy'n cyd-fynd gyda dyddiadau eraill pwysig eich busnes fel cychwyn eich blwyddyn ariannol neu ddyddiad sydd ddim yn adeg brysur o'r flwyddyn. Ni allwch ohirio'r dasg.

Os nad ydych chi'n cyflogi staff mwyach gallwch roi gwybod inni nad ydych chi'n gyflogwr ar ein ffurflen ar-lein.

Sut i ddewis eich dyddiad ail-ymrestru

Bydd yn rhaid ichi ddewis eich dyddiad ail-ymrestru ymhen cyfnod ail-ymrestru o chwe mis - sef tri mis cyn a thri mis ar ôl iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod ymrestru awtomatig. Gallwch ddod o hyd i'ch dyddiadau drwy ddefnyddio ein adnodd dyddiad ailymrestru.

Does dim rhaid ichi roi gwybod inni pryd mae'ch dyddiad ail-ymrestru nes inni ofyn amdano ar eich ffurflen ail-ddatganiad cydymffurfio.

Beth nesaf?

Ar eich dyddiad ail-ymrestru bydd gofyn ichi asesu eich staff. Edrychwch ar y cam nesaf er mwyn ichi weld sut i wneud hyn.