Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Ailgofrestru

Pob tair blynedd mae gofyn ichi gofrestru staff penodol ar gynllun pensiwn unwaith eto. Y term am hyn ydy 'ailgofrestru'.

Unwaith ichi ailgofrestru am y tro cyntaf, caiff eich cyfnod ailgofrestru nesaf ei gyfrifo o'ch dyddiad ailgofrestru blaenorol.

Bydd eich dyletswyddau yn dibynnu ar os oes gennych chi staff i'w ailgofrestru ar eich cynllun pensiwn ai pheidio. Y naill ffordd neu'r llall, bydd angen ichi gwblhau ail-ddatganiad cydymffurfio i roi gwybod inni sut y bu ichi gyflawni eich dyletswyddau.

Cofiwch, mae'n ddyletswydd arnoch chi i ail-gofrestru ac ail-ddatgan ac os na wnewch chi hynny, mae'n bosib y bydd gofyn ichi dalu dirwy.

1. Dewiswch eich dyddiad ail-gofrestru

Mae'n rhaid ichi ddewis eich dyddiad ailgofrestru o'r cyfnod ailgofrestru chwe mis o hyd, sy'n dechrau tri mis cyn ac yn dod i ben tri ar ôl tair blynedd ers eich dyddiad ailgofrestru blaenorol. Gallwch ddod o hyd i'ch dyddiadau drwy ddefnyddio ein adnodd dyddiad ailymrestru.

2. Asesu'ch staff.

Ar y dyddiad rydych yn bwriadu ail-gofrestru, bydd angen ichi asesu rhai staff penodol er mwyn gweld oes angen ichi eu hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn.

3. Ysgrifennu at staff yr ydych wedi eu hailgofrestru.

Os oes angen ichi ailgofrestru unrhyw un o'ch staff ar eich cynllun, mae'n rhaid ichi ysgrifennu atyn nhw i roi gwybod iddyn nhw ymhen chwe wythnos o'ch dyddiad ailgofrestru. Gallwch ddefnyddio ein templedi llythyrau enghreifftiol i wneud hyn.

4. Cwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio.

Mae'n rhaid ichi gwblhau a chyflwyno eich ail-ddatganiad cydymffurfio ymhen 5 mis ers iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad ailgofrestru blaenorol.

Mae'n ddyletswydd cyfreithiol arnoch chi fel y cyflogwr i ofalu caiff yr ail-ddatganiad ei gwblhau ar amser a bod yr wybodaeth yn gywir. Os na wnewch chi hyn, mae'n bosib y cewch chi ddirwy.

Unwaith ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio bydd dal gennych chi ddyletswyddau parhaus yn ymwneud â'ch staff.

Dechrau ar eich ail-ddatganiad cydymffurfio