Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Dewch o hyd i'ch dyddiadau ail-ymrestru

Dewch o hyd i'ch dyddiadau ail-ymrestru

Defnyddiwch yr adnodd hwn i ddod o hyd i'ch dyddiadau allweddol ar gyfer ail-ymrestru.

Bydd y dyddiadau hyn yn help ichi ddewis eich dyddiad ailgofrestru a chynllunio eich dyletswyddau ynghlwm ag ailymrestru.

I ddefnyddio'r adnodd, bydd angen eich cod llythyr a chyfeirnod TWE arnoch chi.

Rhif cyfeirnod Cod llythyr

Gallwch ddod o hyd i'ch cyfeirnod TWE ar y llythyr y bu ichi dderbyn gennym ni ynghylch ymrestru awtomatig. Gallwch hefyd ddod o hyd iddo ar eich llythyr gan Gyllid a Thollau EM pan fu ichi ymrestru fel cyflogwr am y tro cyntaf. Hefyd gallwch ddod o hyd iddo yn eich meddalwedd cyflogres.

Cod llythyr

Eich cod llythyr ydy’r cod 10 rhif ar y llythyr a anfonom atoch yngl┼Ěn â ymrestru awtomatig. Os nad ydych yn gwybod beth ydy’ch cod, fe allwch ei weld yma.