Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Dewch o hyd i'ch dyddiadau ail-ymrestru

Dewch o hyd i'ch dyddiadau ail-ymrestru

Defnyddiwch yr adnodd hwn i ddod o hyd i'ch dyddiadau allweddol ar gyfer ail-ymrestru.

Bydd y dyddiadau hyn yn help ichi ddewis eich dyddiad ailgofrestru a chynllunio eich dyletswyddau ynghlwm ag ailymrestru.

I ddefnyddio'r adnodd, bydd angen eich cod llythyr a chyfeirnod TWE arnoch chi.

Rhif cyfeirnod Cod llythyr

Gallwch ddod o hyd i'ch cyfeirnod TWE ar y llythyr y bu ichi dderbyn gennym ni ynghylch ymrestru awtomatig. Gallwch hefyd ddod o hyd iddo ar eich llythyr gan Gyllid a Thollau EM pan fu ichi ymrestru fel cyflogwr am y tro cyntaf. Hefyd gallwch ddod o hyd iddo yn eich meddalwedd cyflogres.

Cod llythyr

Eich cod llythyr ydy’r cod 10 rhif ar y llythyr a anfonom atoch ynglŷn â ymrestru awtomatig. Os nad ydych yn gwybod beth ydy’ch cod, fe allwch ei weld yma.