Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Talu hysbysiad cosb cofrestru awtomatig

Os ydych chi wedi cael hysbysiad cosb neu anfoneb gennym, mae amrywiaeth o ffyrdd o dalu.


Dewisiadau talu hysbysiad cosb

Gallwch chi dalu eich cosb gan ddefnyddio ein gwasanaeth talu ar-lein diogel, ar yr amod nad yw eich dyled wedi bod yn destun achos llys. Bydd angen cyfeirnod eich hysbysiad cosb arnoch i wneud hyn (i'w weld ar flaen eich hysbysiad).  

Rhaid i chi dalu erbyn y dyddiad sydd ar flaen eich hysbysiad cosb. 

Talu eich hysbysiad cosb


Os yw cyfeirnod eich hysbysiad yn dechrau ag AE neu c, dylech chi ddilyn y cyfarwyddiadau talu ar yr hysbysiad, oherwydd ni fyddwch yn gallu ei dalu ar-lein. 

Gallwch chi hefyd dalu eich cosb gan ddefnyddio'r manylion banc isod.

I dalu eich hysbysiad cosb drwy drosglwyddiad BACS, anfonwch y taliad i:

  • Cod didoli: 40-14-03
  • Rhif y cyfrif: 72526026

Dylech ddyfynnu rhif eich Hysbysiad Cosb fel cyfeirnod eich taliad. 
Bydd peidio â chynnwys rhif eich Hysbysiad Cosb yn golygu na fyddwn yn gallu clustnodi eich taliad o bosib, neu fod y taliad yn cael ei ddychwelyd gan ei fod yn anhysbys.

Os na fyddwch yn talu'r gosb, byddwn yn adennill unrhyw gosbau heb eu talu drwy achos cyfreithiol. Gall hyn gynnwys cael dyfarniad gan lys sirol a chyfarwyddo beilïaid. 

Os ydych chi'n cael trafferth talu eich cosb

Os ydych chi mewn trafferthion ariannol, mae'n bosib y bydd modd i ni drafod a chytuno ar gynllun talu i chi dalu eich cosb yn raddol.  Cysylltwch â ni yn DebtRecovery@tpr.gov.uk neu 01273 662051 i drafod eich opsiynau â'n Tîm Adennill Dyledion.


Os ydych chi'n cael trafferth gyda dyledion, cysylltwch ag un o'r gwasanaethau cyngor di-dâl sydd ar gael ledled y DU.