Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cam 3 Ysgrifennu at eich gweithwyr

Mae'n rhaid ichi wneud hyn ymhen 6 wythnos o'ch dyddiad dechrau dyletswyddau.

O fewn chwe wythnos o’ch dyddiad dechrau dyletswyddau, mae’n ddyletswydd arnoch yn ôl y gyfraith i ysgrifennu at bob gweithiwr yn unigol ac egluro sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol iddo fo.

Mae'n bosib y bydd eich darparwr pensiwn yn fodlon ysgrifennu at eich staff ichi, neu fel arall gallwch ddiwygio'r templedi llythyrau enghreifftiol isod:

Gweithwyr y mae rhaid eu rhoi ar gynllun

YHefyd bydd angen ichi gynnwys y mewnosodiad pan fyddwch yn anfon llythyrau at staff y mae’n rhaid eu cofrestru ar gynllun pensiwn.

Enghraifft o lythyr ar gyfer gweithwyr sy’n mynd ar gynllun (DOC, 25.5kb, 1 dudalen)

Templed llythyr ar gyfer staff caiff eu hymrestru ar gynllun pensiwn ond sydd ddim yn derbyn ostyngiadau treth (DOC, 25.5kb, 1 dudalen)

Defnyddiwch y templed yma os ydy'r aelod o staff rydych wedi eu hail-ymrestru ddim yn derbyn gostyngiadau treth ar eu cyfraniadau oherwydd bod eich cynlluniau pensiwn yn defnyddio cytundeb taliadau net. Gwelwch mwy am y cynlluniau er mwyn gwybod mwy am ostyngiadau treth.

Cynnwys ynghlwm â thempled llythyr ar gyfer y rheiny y mae gofyn iddyn nhw gofrestru ar gynllun pensiwn.

Gweithwyr nad oes rhaid i mi eu rhoi ar gynllun

Templed Llythyr mewn ieithoedd eraill

Gallwch weld ein llythyrau templed wedi eu cyfieithu i dros 20 iaith – gan gynnwys Bwlgareg, Pwyleg a Rwmaneg – ar ein tudalen llythyrau templed ar gyfer cofrestru awtomatig.

Gweithwyr yr ydw i’n gohirio eu hymrestru

ae templed llythyr ar wahân os ydych yn bwriadu gohirio’r broses.

Beth nesaf?

Fe fydd y cam nesaf yn helpu i chi gwblhau eich datganiad cydymffurfio.