Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Rhoi gwybod am bryder sy'n ymwneud â'ch cynllun pensiwn gweithle

Dylech ddweud wrthym a oes gennych bryder sy'n ymwneud â'ch pensiwn gweithle. Mae hyn yn cynnwys anonestrwydd neu dwyll yn eich cynllun pensiwn gweithle, neu os oes gennych bryderon sylweddol am sut mae'r cynllun yn cael ei redeg.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch i ni i asesu a fu anonestrwydd posibl, twyll neu a oes pryderon arwyddocaol eraill.

Bydd TPR yn cymryd pob cam rhesymol i gynnal eich cyfrinachedd os byddwch yn gofyn i ni wneud hynny. Ni fyddwn yn datgelu eich hunaniaeth oni bai ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny.


Dechrau

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen y canlynol arnoch:

  • enw a chyfeiriad pwy rydych chi'n adrodd amdano
  • y dystiolaeth yr ydych am ei hanfon atom